Առաքումը իրականացվում է անվճար Երևան քաղաքի սահմաններում 5000 դրամ և ավելի գումարի պատվերի դեպքում, ավելի պակաս գումարի դեպքում առաքման արժեքը կազմում է 500 դրամ:
ՀՀ տարածքում առաքումը կատարվում է անվճար: Պատվերի նվազագույն գումարը փոփոխվում է կախված Երևան քաղաքից առաքման վայրի հեռավորությունից: Ավելի փոքր գումարի պատվերի դեպքում առաքումը իրականացվում է վճարովի, որի գումարը նույնպես փոփոխական է կախված առաքման վայրի հեռավորությունից: